PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"gruba ryba" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gruba ryba" po polsku

gruba ryba

rzeczownik
 1. mandarin
 2. key figure
  • gruba ryba, szycha, ważna osobistość
   The large man with a cigar was a key figure. (Potężny mężczyzna z cygarem był grubą rybą.)
 3. big shot potocznie , big cheese potocznie
 4. bigwig
 5. big wheel
 6. fat cat
  • szycha, gruba ryba obraźliwie
   a negative way of describing people in management who earn a lot of money for minor contributions to the company
   He's a fat cat who cares about his pay only. (On jest grubą rybą, która przejmuje się tylko swoją własną wypłatą.)
 7. big fish
  • gruba ryba, osoba wpływowa slang
   Be nice to him and give him whatever he wants - he's a big fish. (Bądź miły i daj mu cokolwiek zechce - to gruba ryba.)
   My uncle is a big fish on Wall Street. (Mój wujek jest wpływową osobą na Wall Street.)
 8. big pot
 9. big noise  
 10. head honcho AmE potocznie
 11. high-up
 12. pooh-bah
  • gruba ryba (osoba na wysokim stanowisku lub o wielkich wpływach) potocznie
  • gruba ryba (osoba o dużych wpływach) potocznie
 13. tall poppy
 14. silvertail
 15. big bug
  • ważniak, gruba ryba slang
   You have to be nice to him, he's a big bug. (Musisz być dla niego miły, jest ważniakiem.)
   My uncle is a big bug; maybe he could do something to help you? (Mój wujek jest grubą rybą; może mógłby zrobić coś, żeby ci pomóc?)
 16. poo-bah
idiom
 1. the big enchilada , the top enchilada    AmE potocznie

Powiązane zwroty — "gruba ryba"

rzeczownik
rekin (gruba ryba, bezwzględny biznesmen) = barracuda

"gruba ryba" — Słownik kolokacji angielskich

fat cat kolokacja
 1. fat przymiotnik + cat rzeczownik = szycha, gruba ryba
  Bardzo silna kolokacja

  Most of 1988's fat cats were not on the political scene in 1972.

  Podobne kolokacje:
key figure kolokacja
 1. key przymiotnik + figure rzeczownik = gruba ryba, szycha, ważna osobistość
  Bardzo silna kolokacja

  So what key figures does the report bring into focus?

big shot kolokacja
 1. big przymiotnik + shot rzeczownik = gruba ryba, szycha
  Bardzo silna kolokacja

  Maybe you'd like to know who the big shot is.

  Podobne kolokacje:
big pot kolokacja
 1. big przymiotnik + pot rzeczownik = gruba ryba, szycha
  Bardzo silna kolokacja

  I'm sure some players are just excited when they win a big pot.

  Podobne kolokacje:
big fish kolokacja
 1. big przymiotnik + fish rzeczownik = gruba ryba, osoba wpływowa
  Bardzo silna kolokacja

  When the time came, they asked the big fish to go.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo