"large pot" — Słownik kolokacji angielskich

large pot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): garniec
  1. large przymiotnik + pot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Place fish in a large pot and cover with water.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo