"osoba wpływowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osoba wpływowa" po polsku

osoba wpływowa

rzeczownik
 1. big fish
  • gruba ryba, osoba wpływowa slang
   Be nice to him and give him whatever he wants - he's a big fish. (Bądź miły i daj mu cokolwiek zechce - to gruba ryba.)
   My uncle is a big fish on Wall Street. (Mój wujek jest wpływową osobą na Wall Street.)
 2. panjandrum

"osoba wpływowa" — Słownik kolokacji angielskich

big fish kolokacja
 1. big przymiotnik + fish rzeczownik = gruba ryba, osoba wpływowa
  Bardzo silna kolokacja

  When the time came, they asked the big fish to go.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo