GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"szef" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szef" po polsku

szef

obrazek do "boss" po polsku When the boss is the biggest threat to a company's security ... W sieci toksycznego szefa
rzeczownik
 1. boss ***
  • szef, szefowa [policzalny]
   I can't meet my boss's unrealistic expectations. (Nie jestem w stanie sprostać nierealistycznym oczekiwaniom mojej szefowej.)
   He has what it takes to be a good boss. (On ma to, co jest konieczne, aby być dobrym szefem.)
   I have never met a person who liked their boss. (Nigdy nie spotkałem osoby, która lubiłaby swojego szefa.)
 2. leader *****
 3. governor BrE **** , guvnor BrE potocznie
  • dyrektor, naczelnik, członek zarządu, szef [policzalny]
   I wrote a report and left it on the governor's desk. (Napisałem raport i zostawiłem go na biurku naczelnika.)
   It's a good idea but you should discuss it with the governor. (To dobry pomysł, ale powinieneś przedyskutować to z dyrektorem.)
   As one of the governors I have to find some time to attend this conference. (Jako jeden z członków zarządu, muszę znaleźć czas, żeby wziąć udział w tej konferencji.)
 4. director , ***** , także: directer dawne użycie
  • kierownik, szef (jakiejś działalności) [policzalny]
   Meet our new accounting director. (Poznajcie naszego nowego kierownika księgowości.)
   She is the director of research and development. (Ona jest szefem działu badań i rozwoju.)
 5. chief ****
  • dyrektor, szef, naczelnik [policzalny]
   I'll go talk to the chief and tell him what really happened. (Porozmawiam z dyrektorem i powiem mu, co naprawdę się stało.)
   I'm sure the chief would like to say a few words. (Jestem pewien, że naczelnik chciałby powiedzieć kilka słów.)
 6. master , ****
  • kapitan, szef, majster [policzalny]
   A master is the highest officer on a ship. (Kapitan to najwyższy stopniem oficer na statku.)
   Give the money to the master. (Daj te pieniądze majstrowi.)
 7. head ***** , także: heid dialekt
  • szef, dyrektor [policzalny]
   He is the head of our department. (On jest szefem naszego departamentu.)
   Who is the head here? (Kto jest tu szefem?)
 8. honcho AmE potocznie  
 9. boss man   potocznie
 10. gaffer
 11. baas
  • szef (południowoafrykańska wersja słowa "boss")
 12. baases
  • szef (w języku afrikaans)
 13. main man
 14. head honcho AmE potocznie
 15. guv
 16. bawse AAVE slang
  • szef, niezły gość (osoba szanowana, która odniosła sukces)
   We respect you - you're the bawse! (Szanujemy cię - jesteś szefem!)
   If you can do it, then you're the bawse. (Jeżeli potrafisz to zrobić, to jesteś niezłym gościem.)
Hi-Tech Boss
rzeczownik
 1. head of something  
  The head of the government is either the prime minister or the president. (Szefem rządu jest premier albo prezydent.)
  She is the first woman to become the head of the company. (Ona jest pierwszą kobietą, która jest szefem firmy.)

"szef" — Słownik kolokacji angielskich

boss man kolokacja
Popularniejsza odmiana: Boss Man
 1. boss rzeczownik + man rzeczownik = szef
  Luźna kolokacja

  So we were going to have to find a way to talk to the "boss man" without getting killed in the process.

  Podobne kolokacje: