"członek zarządu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "członek zarządu" po polsku

członek zarządu

rzeczownik
 1. governor British English **** , guvnor British English informal
  • dyrektor, naczelnik, członek zarządu [COUNTABLE]
   I wrote a report and left it on the governor's desk. (Napisałem raport i zostawiłem go na biurku naczelnika.)
   It's a good idea but you should discuss it with the governor. (To dobry pomysł, ale powinieneś przedyskutować to z dyrektorem.)
   As one of the governors I have to find some time to attend this conference. (Jako jeden z członków zarządu, muszę znaleźć czas, żeby wziąć udział w tej konferencji.)
 2. trustee *
  • członek zarządu (firmy) [COUNTABLE]
   I work as a trustee at Lockhart Gardner. (Pracuję jako członek zarządu w Lockhart Gardner.)
 3. board member *  
  He has been a board member since the beginnings of the company. (On był członkiem zarządu od początku istnienia spółki.)
 4. boardman
 5. member of the board of directors  
 6. member of the board  
 7. management member  

"członek zarządu" — Słownik kolokacji angielskich

board member kolokacja
 1. board rzeczownik + member rzeczownik = członek zarządu
  Bardzo silna kolokacja

  The eight members of its board come from seven countries.

  Podobne kolokacje:
Popularniejsza odmiana: board member
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): członek zarządu
 1. board rzeczownik + member rzeczownik
  Luźna kolokacja

  The eight members of its board come from seven countries.

  Podobne kolokacje:
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): członek zarządu
 1. directorate rzeczownik + member rzeczownik
  Luźna kolokacja

  He was the lone member of the directorate to vote in favor of continuing the game.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo