BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"dyrektor" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dyrektor" po polsku

dyrektor

C.E.O. Head Manager of W sieci toksycznego szefa
rzeczownik
 1. manager ****
 2. executive **** , exec. (skrót)
 3. director ***** , także: directer old use
  • dyrektor, zarządca (firmy) [COUNTABLE]
   We have a meeting with the director at 10 am. (Mamy spotkanie z dyrektorem o 10 rano.)
   Would you like to become the director of this company? (Czy chciałbyś zostać dyrektorem tej firmy?)
   zobacz także: executive
 4. governor British English **** , guvnor British English informal
  • dyrektor, naczelnik, członek zarządu [COUNTABLE]
   I wrote a report and left it on the governor's desk. (Napisałem raport i zostawiłem go na biurku naczelnika.)
   It's a good idea but you should discuss it with the governor. (To dobry pomysł, ale powinieneś przedyskutować to z dyrektorem.)
   As one of the governors I have to find some time to attend this conference. (Jako jeden z członków zarządu, muszę znaleźć czas, żeby wziąć udział w tej konferencji.)
 5. chief ****
  • dyrektor, szef, naczelnik [COUNTABLE]
   I'll go talk to the chief and tell him what really happened. (Porozmawiam z dyrektorem i powiem mu, co naprawdę się stało.)
   I'm sure the chief would like to say a few words. (Jestem pewien, że naczelnik chciałby powiedzieć kilka słów.)
 6. head teacher British English , także: headteacher British English , także: head ***** , headmaster British English , principal American English ** , headmistress
  • dyrektor, dyrektorka (w szkole)
   The head teacher called his parents. (Dyrektor zadzwonił do jego rodziców.)
 7. head ***** , także: heid dialect
  • szef, dyrektor [COUNTABLE]
   He is the head of our department. (On jest szefem naszego departamentu.)
   Who is the head here? (Kto jest tu szefem?)
 8. controller *
  • dyrektor (np. w radio, telewizji) [COUNTABLE]
   This has been approved by the Controller of BBC Television Programmes. (To zostało zatwierdzone przez dyrektora programów telewizyjnych BBC.)
 9. administrator ***
  • manager, dyrektor [COUNTABLE]
   If you want to take vacation, talk to the administrator. (Jeżeli chcesz wziąć urlop, porozmawiaj z dyrektorem.)
   Who is the administrator of this company? (Kto jest dyrektorem tej firmy?)
 10. superior **
 11. superintendent * , supt. (skrót)
  • dyrektor (np. szkoły), kierownik, inspektor [COUNTABLE]
   I've been the superintendent of schools In Hastings county for six years. (Byłem inspektorem szkolnictwa w hrabstwie Hastings przez sześć lat.)
 12. schoolmaster
 13. sole director

"dyrektor" — Słownik kolokacji angielskich

sole director kolokacja
 1. sole przymiotnik + director rzeczownik = dyrektor (samodzielnie odpowiadający za organizację)
  Luźna kolokacja

  Our client is the sole director of a private company in which he has a substantial interest.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo