PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

head, heid = szef, dyrektor

W sieci toksycznego szefa

Źródło: http://kobieta.wp.pl/kat,26323,title,W-sieci-toksycznego-szefa,wid,9814444,wiadomosc.html

szef, dyrektor

head , także: heid dialekt = szef, dyrektor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He is the head of our department. = On jest szefem naszego departamentu.