"dyrektor handlowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dyrektor handlowy" po polsku

"dyrektor handlowy" — Słownik kolokacji angielskich

business manager kolokacja
  1. business rzeczownik + manager rzeczownik = dyrektor handlowy, kierownik przedsiębiorstwa
    Bardzo silna kolokacja

    That was why he needed me for his business manager.

commercial manager kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyrektor handlowy
  1. commercial przymiotnik + manager rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He also took Fisher's place as its commercial manager.

powered by  eTutor logo