"laurka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "laurka" po polsku

laurka

Simple Kids Mothers Day Card Simple Hand Print Flower Cards for ... PinkPlease!: Child-made thank you cards.
rzeczownik
 1. puff informal * , puff piece informal
  • laurka (przesadna pochwała, np. produktu)
   So how'd you end up writing puff pieces for the local news? (Więc jak skończyłaś pisząc laurki dla lokalnych wiadomości?)
 2. self-made card , child-made card
  • laurka (rysunek ofiarowany dorosłym przez dzieci)

"laurka" — Słownik kolokacji angielskich

puff piece kolokacja
 1. puff rzeczownik + piece rzeczownik = laurka (przesadna pochwała, np. produktu)
  Luźna kolokacja

  Is this just another puff piece for the literary establishment?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo