"photograph" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "photograph" po angielsku

photograph ****
photo potocznie *****

obrazek do "photograph" po polsku Here's an old photograph that I ... Got photos of yourself from Ducks ... Photography Poses – The
rzeczownik
 1. zdjęcie, fotografia [policzalny]
  I have a photo of my wife in my wallet. (Mam w portfelu zdjęcie mojej żony.)
  It's an old family photograph. (To stara fotografia rodzinna.)
  Who's this guy in the photo? (Kim jest ten facet na zdjęciu?)
  link synonimy: picture, shot

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

photograph *****

obrazek do "photograph" po polsku
czasownik
 1. fotografować [przechodni]
  Can you photograph me and my friend? (Czy możesz sfotografować mnie i mojego przyjaciela?)
  When I wasn't looking, he photographed me. (Kiedy nie patrzyłem, on mnie sfotografował.)
 2. fotografować się, być fotografowanym (wyglądać na zdjęciu) [nieprzechodni]
  This landscape photographs well. (Dobrze się fotografuje ten krajobraz.)
  She is pretty but she photographs badly. (Ona jest śliczna, ale fotografuje się źle.)
  zobacz także: photogenic

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa photograph i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "photograph"

rzeczownik
graph = wykres +1 znaczenie
paragraph , także: para. = akapit +1 znaczenie
telegraph , teleg. (skrót) = telegraf (urządzenie do przesyłania informacji)
polygraph = wariograf (tzw. wykrywacz kłamstw)
czasownik
graph = przedstawić na grafie +1 znaczenie
przymiotnik
telegraph , teleg. (skrót) = telegraficzny (np. drut, słup)
kolokacje