"feature photographs" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdjęcia cechy
  1. feature czasownik + photograph rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The book also features a photograph of the actors in character.

powered by  eTutor logo