ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"photographed at" — Słownik kolokacji angielskich

photographed at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sfotografowany przy
  1. photograph czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He photographed many of these and other artists at the same time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo