ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

photograph, photo = zdjęcie, fotografia

Photography Poses – The

Źródło: http://photography-business-tips.com/tag/photography-poses/

zdjęcie, fotografia

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I have a photo of my wife in my wallet. = Mam w portfelu zdjęcie mojej żony.