ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

photograph, photo = zdjęcie, fotografia

Here's an old photograph that I ...

Źródło: http://pytlewski.wordpress.com/2007/05/21/a-cool-old-photograph/

zdjęcie, fotografia

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I have a photo of my wife in my wallet. = Mam w portfelu zdjęcie mojej żony.