ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"photograph" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

photograph rzeczownik

rzeczownik + photograph
Kolokacji: 45
color photograph • family photograph • murder photograph • satellite photograph • cover photograph • ...
photograph + rzeczownik
Kolokacji: 3
photograph album • photograph collection • Photograph courtesy
photograph + czasownik
Kolokacji: 51
photograph shows • photograph appears • murder photograph goes • photograph depicts • photograph takes • ...
czasownik + photograph
Kolokacji: 77
feature photographs • contain photographs • display photographs • use photographs • take photographs • include photographs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
4. use photographs = zdjęcia wykorzystania use photographs
10. send photographs = wyślij zdjęcia send photographs
11. produce photographs = wyprodukuj zdjęcia produce photographs
12. study photographs = zdjęcia naukowe study photographs
13. pose for photographs = stanów dla zdjęć pose for photographs
14. release photographs = zdjęcia zwalniające release photographs
17. look at photographs = patrz na zdjęcia look at photographs
19. collect photographs = zbieraj zdjęcia collect photographs
20. provide photographs = dostarcz zdjęcia provide photographs
21. carry photographs = nieś zdjęcia carry photographs
22. snap photographs = pośpieszne zdjęcia snap photographs
24. post photographs = zdjęcia poczty post photographs
25. obtain photographs = uzyskaj zdjęcia obtain photographs
26. sell photographs = sprzedaj zdjęcia sell photographs
27. know for one's photographs = wiedzieć dla czyjś zdjęcia know for one's photographs
28. submit photographs = przedstaw zdjęcia submit photographs
29. see in photographs = zobacz w zdjęciach see in photographs
przymiotnik + photograph
Kolokacji: 128
black-and-white photograph • old photograph • white photograph • famous photograph • large photograph • early photograph • ...
przyimek + photograph
Kolokacji: 17
including photographs • with photographs • from photographs • through photographs • of photographs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.