ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"photographed by" — Słownik kolokacji angielskich

photographed by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sfotografowany przez
  1. photograph czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    "You're getting photographed by a hidden camera without your knowing it," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo