"photographed in" — Słownik kolokacji angielskich

photographed in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sfotografowany w
  1. photograph czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The series was photographed in both color and black & white.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo