"photographed with" — Słownik kolokacji angielskich

photographed with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sfotografowany z
  1. photograph czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    For the same reason, women love to see him photographed with children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo