ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"photograph" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

photograph czasownik

photograph + rzeczownik
Kolokacji: 14
photograph people • photograph scenes • photograph celebrities • photograph landscapes • photograph subjects • ...
czasownik + photograph
Kolokacji: 3
begin photographing • start photographing • stop photographing
photograph + przyimek
Kolokacji: 17
photographed by • photographed at • photographed with • photographed in • photographed from • ...
photograph + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 15
beautifully photographed • frequently photographed • extensively photographed • photographed together • handsomely photographed • ...

photograph rzeczownik

rzeczownik + photograph
Kolokacji: 45
color photograph • family photograph • murder photograph • satellite photograph • cover photograph • ...
photograph + rzeczownik
Kolokacji: 3
photograph album • photograph collection • Photograph courtesy
photograph + czasownik
Kolokacji: 51
photograph shows • photograph appears • murder photograph goes • photograph depicts • photograph takes • ...
czasownik + photograph
Kolokacji: 77
feature photographs • contain photographs • display photographs • use photographs • take photographs • include photographs • ...
przymiotnik + photograph
Kolokacji: 128
black-and-white photograph • old photograph • white photograph • famous photograph • large photograph • early photograph • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.