"photograph" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

photograph czasownik

photograph + rzeczownik
Kolokacji: 14
photograph people • photograph scenes • photograph celebrities • photograph landscapes • photograph subjects • ...
czasownik + photograph
Kolokacji: 3
begin photographing • start photographing • stop photographing
photograph + przyimek
Kolokacji: 17
photographed by • photographed at • photographed with • photographed in • photographed from • ...
photograph + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 15
beautifully photographed • frequently photographed • extensively photographed • photographed together • handsomely photographed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.