"cover photograph" — Słownik kolokacji angielskich

cover photograph kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdjęcie okładkie
  1. cover rzeczownik + photograph rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Like a girl in a cover photograph on one of those magazines that were too expensive for him to buy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo