"photograph" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

photograph czasownik

photograph + rzeczownik
Kolokacji: 14
photograph people • photograph scenes • photograph celebrities • photograph landscapes • photograph subjects • ...
czasownik + photograph
Kolokacji: 3
begin photographing • start photographing • stop photographing
photograph + przyimek
Kolokacji: 17
photographed by • photographed at • photographed with • photographed in • photographed from • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(1) by, at, with, in, from, ...
Kolokacji: 8
1. photograph to = zdjęcie aby photograph to
2. photographed through = sfotografowany całkowicie photographed through
3. photographed under = sfotografowany poniżej photographed under
4. photographed against = sfotografowany przeciwko photographed against
5. photograph over = zdjęcie ponad photograph over
7. photographed without = sfotografowany na zewnątrz photographed without
8. photograph around = zdjęcie około photograph around
9. photographed before = sfotografowany wcześniej photographed before
photograph + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 15
beautifully photographed • frequently photographed • extensively photographed • photographed together • handsomely photographed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.