"invention" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "invention" po angielsku

invention **

rzeczownik
  1. wynalazek [COUNTABLE]
    Somebody has stolen his invention from the lab. (Ktoś ukradł jego wynalazek z laboratorium.)
    His invention owes a great deal to a patent registered in Poland 20 years previously. (Jego wynalazek dużo zawdzięcza patentowi zarejestrowanemu w Polsce 20 lat wcześniej.)
  2. wynalezienie czegoś [UNCOUNTABLE]
    The invention of gunpowder was one of the most significant achievements of the Middle Ages in China. (Wynalezienie prochu było jednym z najistotniejszych osiągnięć średniowiecznych Chin.)
  3. wymysł [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  4. inwencja, fantazja [UNCOUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo