"zaprojektować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaprojektować" po polsku — Słownik angielsko-polski

zaprojektować

czasownik
 1. design *****
  • projektować, zaprojektować (tworzyć) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I want to design clothes. (Chcę projektować ubrania.)
   These toys are specially designed for the youngest children. (Te zabawki są specjalnie zaprojektowane dla najmłodszych dzieci.)
 2. create *****
  • wymyślać, zaprojektować, wykreować (np. nowe danie, sukienkę) [TRANSITIVE]
   I want you to create a new dish for my restaurant. (Chcę, żebyś wymyślił nowe danie do mojej restauracji.)
   My brother created a beautiful dress for me! (Mój brat zaprojektował dla mnie piękną sukienkę!)
czasownik
 1. style ****
  • projektować, stylizować
   Balmain styled her outfit. (Balmain zaprojektowało jej strój.)
   I style clothes for stars. (Projektuję ubrania dla gwiazd.)
 2. landscape *** , także: landskip old use
  • projektować (tereny zielone)
   I landscaped this park three years ago. (Zaprojektowałem ten park trzy lata temu.)
   She lanscaped her own yard with flowers. (Ona zaprojektowała swój własny ogród z kwiatami.)
 3. plan *****   [TRANSITIVE]
  He planned this building, so we need his expertise. (On zaprojektował ten budynek, więc potrzebujemy jego doświadczenia.)
  Could you plan our garden? (Czy mógłbyś zaprojektować nasz ogród?)
phrasal verb
 1. lay something out  
  Could you lay a logo out for me? (Czy mógłbyś dla mnie zaprojektować logo?)