BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"programme" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "programme" po angielsku

Detailed Programme
rzeczownik
 1. projekt, plan, program
  Here you have the program of this conference. (Tu masz program tej konferencji.)
  What is the programme for the evening? (Jaki jest plan na wieczór?)
  It is a part of a modernisation program. (To jest część projektu modernizacji.)
  zobacz także: plan
 2. program (radiowy lub telewizyjny)
  I find this programme interesting. (Uważam, że ten program jest ciekawy.)
  I've watched this programme before. (Oglądałem wcześniej ten program.)
  I could watch sports programmes all day. (Mógłbym oglądać programy sportowe cały dzień.)
 3. repertuar, program (np. kinowy, teatralny)
  I'll have a look at the cinema's program. (Spojrzę na program kinowy.)
  There is a great show in the theatre programme. (W repertuarze teatru jest świetne przedstawienie.)
 4. harmonogram, program (np. imprezy)
  Click here to find out more about upcoming events programme. (Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej o harmonogramie nadchodzących wydarzeń.)
  The party program looks promising. (Program imprezy wygląda obiecująco.)
 5. funkcja (np. w pralce)
  This program is suitable for washing silk clothes. (Ta funkcja jest odpowiednia do prania ubrań z jedwabiu.)
  He never read a washing machine program guide. (On nigdy nie przeczytał instrukcji dotyczącej programów pralki.)
czasownik
 1. programować [TRANSITIVE]
  She programmed her radio to wake her up at 8 am. (Ona zaprogramowała radio, żeby ją obudziło o 8 rano.)
  Can you program this device? (Czy możesz zaprogramować to urządzenie?)
 2. zaplanować [TRANSITIVE]
  He programmed all the social events for this month. (On zaplanował wszystkie spotkania towarzyskie na ten miesiąc.)
  She would never program her schedule without my help. (Ona by nigdy nie zaplanowała swojego harmonogramu bez mojej pomocy.)
przymiotnik
 1. programowy (dot. programu)
rzeczownik
 1. kurs, przedmiot (na studiach)
  She followed a two-year statistics course. (Ona uczęszczała na dwuletni kurs statystyki.)
  This university offers interesting programs. (Ten uniwersytet oferuje interesujące przedmioty.)
  I didn't learn much in this course. (Nie nauczyłem się wiele na tym kursie.)
  You will learn how to analyse literature in this course. (Na tym kursie nauczycie się jak analizować literaturę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

to either program. program.
rzeczownik
 1. program (komputerowy) [COUNTABLE]
  We developed a new computer program. (Opracowaliśmy nowy program komputerowy.)
  Can you show me how to use this program? (Czy możesz pokazać mi, jak używać tego programu?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. program, system
  The new scheme will be introduced tomorrow. (Nowy system będzie wprowadzony jutro.)
  Which program of studies did you choose? (Który program studiów wybrałeś?)
  Everything will change under the new scheme. (Wszystko się zmieni w nowym systemie.)
 2. program (np. emerytalny), system (np. szkoleń), harmonogram (np. wypłat)
  This savings scheme is great for everyone. (Ten program oszczędnościowy jest świetny dla wszystkich.)
  She will start receiving money from her pension scheme soon. (Ona wkrótce zacznie otrzymywać pieniądze ze swojego programu emerytalnego.)
  He was working on the training program the whole week. (On pracował nad systemem szkoleń przez cały tydzień.)
  The government introduced an innovative pension scheme. (Rząd przedstawił innowacyjny program emerytalny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "programme"

rzeczownik

powered by  eTutor logo