"program telewizyjny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "program telewizyjny" po polsku

program telewizyjny

obrazek do "show" po polsku Tv Guide Cover - House M.D. is the weekly TV listings
rzeczownik
 1. show , *****
  • program telewizyjny, program radiowy [policzalny]
   The show has been cancelled due to the death of the main cast member. (Program telewizyjny został odwołany z powodu śmierci głównego członka obsady.)
   Be quiet, my favourite show is on. (Bądźcie cicho, pokazują mój ulubiony program telewizyjny.)
 2. television programme BrE , television program AmE  
 3. TV guide , także: television schedule
  • program telewizyjny (przewodnik po programach telewizyjnych)
   John was still studying his TV guide. (John ciągle studiował swój program telewizyjny.)
   Check when the game starts in the TV guide. (Sprawdź w programie telewizyjnym, kiedy zaczyna się mecz.)
   Where's the new TV guide? (Gdzie jest nowy program telewizyjny?)
 4. TV listings  
 5. television listing
  • program telewizyjny (w gazecie, internecie)
 6. TV programme  
  link synonim: TV show

Powiązane zwroty — "program telewizyjny"

czasownik
nadawać (program telewizyjny) = relay
transmitować (program telewizyjny, radiowy) = transmit
rzeczownik

"program telewizyjny" — Słownik kolokacji angielskich

television program kolokacja
 1. television rzeczownik + program rzeczownik = program telewizyjny
  Bardzo silna kolokacja

  The program later became one of the first religious television programs to air in color.

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program telewizyjny
 1. television rzeczownik + broadcast rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  The final total raised on the television broadcast was £19,640,321.

 1. television rzeczownik + schedule rzeczownik = program telewizyjny (przewodnik po programach telewizyjnych)
  Zwykła kolokacja

  When it comes to the rest of the television schedule, issues can become explosive, especially regarding children.

television listing kolokacja
 1. television rzeczownik + listing rzeczownik = program telewizyjny (w gazecie, internecie)
  Luźna kolokacja

  However, despite being printed in television listings for weeks, the show was never actually aired on the station.

TV guide kolokacja
Popularniejsza odmiana: TV Guide
 1. TV rzeczownik + guide rzeczownik = program telewizyjny (przewodnik po programach telewizyjnych)
  Luźna kolokacja

  TV Guide, they said, had little choice but to change.

  Podobne kolokacje: