"zaplanować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaplanować" po polsku

zaplanować

obrazek do "schedule" po polsku
czasownik
 1. programme BrE , program AmE *****   [przechodni]
  He programmed all the social events for this month. (On zaplanował wszystkie spotkania towarzyskie na ten miesiąc.)
  She would never program her schedule without my help. (Ona by nigdy nie zaplanowała swojego harmonogramu bez mojej pomocy.)
 2. engineer *** , także: Eng. , także: Engr.
  • zaplanować, zaaranżować (np. misję)
   The scientists engineered the space mission. (Naukowcy zaplanowali misję kosmiczną.)
   I had to engineer the meeting with the famous writer. (Musiałem zaplanować spotkanie ze znanym autorem.)
 3. schedule , ***
  • planować, zaplanować [przechodni]
   I scheduled this meeting after work and nobody came. (Zaplanowałem to spotkanie po pracy i nikt nie przyszedł.)
   My wife had to reschedule her plans about having a baby because of her workload. (Moja żona musiała ponownie zaplanować jej plany o posiadaniu dziecka z powodu obciążenia pracą.)
The Writing
czasownik
 1. plan *****
  • planować (tworzyć plan) [przechodni/nieprzechodni]
   Where do you plan to go next? (Gdzie planujesz pojechać w następnej kolejności?)
   This was all planned. (To było wszystko zaplanowane.)
   To begin with, he hadn't planned on coming at all. (Przede wszystkim, on w ogóle nie planował przyjść.)
 2. project *****
  • określać, przewidywać, planować [przechodni]
   We project a 5 minute break. (Przewidujemy 5 minutową przerwę.)
   Did you project that or was it a lucky break? (Przewidziałaś to, czy może był to szczęśliwy zbieg okoliczności?)
 3. arrange ***
  • zorganizować, planować, załatwiać [przechodni/nieprzechodni]
   Let's arrange a business meeting with him. (Zaaranżujmy spotkanie biznesowe z nim.)
   She can arrange some place to meet. (Ona może zorganizować jakieś miejsce na spotkanie.)
   We have to arrange the date of this conference. (Musimy ustalić datę tej konferencji.)
   Did you manage to arrange the place of our next meeting? (Czy udało wam się umówić miejsce naszego kolejnego spotkania?)
   przeciwieństwo: disarrange
 4. scheme **
  • planować (przebieg wydarzeń)
   I schemed the entire trip myself. (Zaplanowałem sam całą wycieczkę.)
   Did you scheme our vacation? (Czy zaplanowałaś nasz urlop?)
 5. mastermind
 6. make plans
 7. strategise BrE , strategize AmE  
 8. make a plan  
 9. spotface , także: spot face termin techniczny
phrasal verb
 1. plan on something *  
  I plan on going to the gym today. (Planuję dzisiaj pójść na siłownię.)
  She planned on eating a salad. (Ona zaplanowała zjedzenie sałatki.)
 2. shoot for something , shoot at something *
 3. map something out
czasownik
 1. hatch something up
 2. be looking to do something   potocznie