"zorganizować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zorganizować coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. arrange ***
  • zorganizować, planować, załatwiać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Let's arrange a business meeting with him. (Zaaranżujmy spotkanie biznesowe z nim.)
   She can arrange some place to meet. (Ona może zorganizować jakieś miejsce na spotkanie.)
   We have to arrange the date of this conference. (Musimy ustalić datę tej konferencji.)
   Did you manage to arrange the place of our next meeting? (Czy udało wam się umówić miejsce naszego kolejnego spotkania?)
   przeciwieństwo: disarrange
 2. orchestrate
 3. stage-manage
idiom
 1. work it spoken , work things spoken
phrasal verb
 1. rake up
 2. scare something up
przymiotnik
 1. arrangeable

zorganizować coś

idiom
 1. play it *
phrasal verb
 1. put something together , także: put together something **  
  Do you want to put a party together? (Chcesz zorganizować imprezę?)
  My mother puts a ball together this month. (Moja mama organizuje bal w tym miesiącu.)
czasownik
 1. hold *****
  • odbywać, przeprowadzać, organizować (np. spotkania) [TRANSITIVE]
   The director of the department held a meeting this morning. (Dyrektor departamentu przeprowadził tego ranka spotkanie.)
   The conference was held in Lyon. (Konferencja odbyła się w Lyonie.)
 2. stage ****
 3. structure ****
  • kształtować, organizować, konstruować
   She structured a robot capable of helping people. (Ona skonstruowała robota zdolnego do pomocy ludziom.)
   We want to structure the minds of young people. (Chcemy kształtować umysły młodych ludzi.)
 4. organize American English *** , organise British English
  • organizować (np. kurs) [TRANSITIVE]
   My company organized a party for its employees. (Moja firma zorganizowała przyjęcie dla swoich pracowników.)
   She's busy organizing her wedding. (Ona jest zajęta organizowaniem swojego wesela.)
   He's very organized at work. (On jest bardzo zorganizowany w pracy.)
 5. mount ***
 6. quarterback **
  • organizować, kierować (np. jakimś wydarzeniem) informal
   Will you quarterback this concert? (Będziesz organizować ten koncert?)
   My mother quarterbacks the fair this year. (Moja mama kieruje jarmarkiem w tym roku.)
 7. promote ***   [TRANSITIVE]
  We promoted a fair to help poor children. (Zorganizowaliśmy kiermasz, aby pomóc biednym dzieciom.)
  I want to promote a charity concert. (Chcę zorganizować koncert charytatywny.)
 8. regiment *
 9. give *****   [TRANSITIVE]
  She gives a party for her friend. (Ona organizuje imprezę dla swojego znajomego.)
  The president gave a party last month. (Prezydent wydał przyjęcie w zeszłym miesiącu.)
 10. mastermind
 11. curate
 12. honcho American English informal
 13. have *****
 14. prestructure
phrasal verb
 1. set something up
 2. pull something together  
czasownik
 1. set the stage for something  
 1. have something lined up