"przewidywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przewidywać" po polsku — Słownik angielsko-polski

przewidywać

czasownik
 1. project *****
  • określać, przewidywać, planować [TRANSITIVE]
   We project a 5 minute break. (Przewidujemy 5 minutową przerwę.)
   Did you project that or was it a lucky break? (Przewidziałaś to, czy może był to szczęśliwy zbieg okoliczności?)
 2. predict ***
  • przewidywać, przepowiadać [TRANSITIVE]
   She thought she could predict what he would do. (Ona myślała, że potrafi przewidzieć, co on zrobi.)
   We can't predict the future. (Nie możemy przewidzieć przyszłości.)
   I correctly predicted their reaction. (Prawidłowo przewidziałem ich reakcję.)
   important nie mylić z: postdict
 3. forecast **
  • prognozować, przewidywać [TRANSITIVE]
   to be able to foresee something, to make a prognosis, to predict the future
   Property analysts forecast that house prices will continue to rise. (Analitycy nieruchomości przewidują, że ceny domów będą dalej wzrastać.)
   We say that the hour of death cannot be forecast. (Mówimy, że godzina śmierci nie może być przepowiedziana.)
 4. anticipate **
  • przewidywać, antycypować [TRANSITIVE]
   Try to anticipate the questions on the test. (Spróbuj przewidzieć pytania na teście.)
   We have to anticipate his next move if we want to find him. (Musimy przewidzieć jego kolejny ruch jeśli chcemy go znaleźć.)
 5. foresee *  
 6. envisage , envision **   [TRANSITIVE]
 7. stipulate
 8. second-guess
 9. previse  
 10. forespeak  
 11. vaticinate
 12. forebode

Powiązane zwroty — "przewidywać"

czasownik
ekstrapolować (przewidywać wynik działań w statystyce, wyznaczać wartość funkcji matematycznej) = extrapolate
rzeczownik
przymiotnik
przewidywalny = predictable +2 znaczenia
phrasal verb
idiom