"projekt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "projekt" po polsku

projekt

Detailed Programme
rzeczownik
 1. programme British English , program American English *****
  • projekt, plan, program
   Here you have the program of this conference. (Tu masz program tej konferencji.)
   What is the programme for the evening? (Jaki jest plan na wieczór?)
   It is a part of a modernisation program. (To jest część projektu modernizacji.)
   zobacz także: plan
 2. design *****
  • projekt, szkic [policzalny]
   The design of the new office has been approved. (Projekt nowego biurowca został zaaprobowany.)
   I really like the design of our garden - it will be beautiful! (Bardzo podoba mi się projekt naszego ogrodu - będzie piękny!)
   I did the design and put together the original model. (Ja zrobiłem projekt i złożyłem oryginalny model.)
   I like your design and I would like to see the final result. (Podoba mi się twój szkic i chciałbym zobaczyć efekt końcowy.)
 3. project *****
  • projekt, plan [policzalny]
   I'm working on my new project. (Pracuję nad moim nowym projektem.)
   Would you like to work with me on that project? (Czy chciałbyś pracować ze mną nad tym projektem?)
   My next project is to buy a new computer. (Moim następnym planem jest kupienie nowego komputera.)
   link synonim: design
 4. enterprise ***
  • przedsięwzięcie, projekt [policzalny]
   It has a market large enough to support the enterprise. (Rynek jest wystarczająco duży, żeby przedsięwzięcie miało sens.)
   Launching a spacecraft to Mars is an ambitious enterprise. (Wysłanie statku kosmicznego na Marsa jest ambitnym przedsięwzięciem.)
 5. draft ***
  • szkic, projekt [policzalny]
   first version
   It's just a draft, I can change it if you want. (To tylko szkic, mogę go zmienić, jeśli chcesz.)
   I really like your draft, you're very talented. (Naprawdę podoba mi się twój projekt, jesteś bardzo uzdolniony.)
   I had to do a couple of drafts before I got onto it. (Musiałem wykonać kilka projektów zanim zabrałem się za to.)

Powiązane zwroty — "projekt"

rzeczownik
czasownik
przedkładać (projekt ustawy) = sponsor
projektować = design +3 znaczenia
skończyć się (np. projekt, przyjaźń) = lapse
porzucić (np. plany, projekt) = crater
przeprojektować = redesign +1 znaczenie
poddawać pod rozwagę (propozycję, projekt) = submit
przymiotnik
architektoniczny (np. projekt, styl) = architectural
spokojny (np. wzór, projekt) = sober
szkicowy (projekt) = sketchy
phrasal verb
inne

powered by  eTutor logo