"projekt czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "projekt czegoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

Detailed Programme
rzeczownik
 1. programme British English , program American English *****
  • projekt, plan, program
   Here you have the program of this conference. (Tu masz program tej konferencji.)
   What is the programme for the evening? (Jaki jest plan na wieczór?)
   It is a part of a modernisation program. (To jest część projektu modernizacji.)
   zobacz także: plan
 2. project *****
  • projekt, plan [COUNTABLE]
   I'm working on my new project. (Pracuję nad moim nowym projektem.)
   Would you like to work with me on that project? (Czy chciałbyś pracować ze mną nad tym projektem?)
   My next project is to buy a new computer. (Moim następnym planem jest kupienie nowego komputera.)
   link synonim: design
 3. design *****
  • projekt, szkic [COUNTABLE]
   The design of the new office has been approved. (Projekt nowego biurowca został zaaprobowany.)
   I really like the design of our garden - it will be beautiful! (Bardzo podoba mi się projekt naszego ogrodu - będzie piękny!)
   I did the design and put together the original model. (Ja zrobiłem projekt i złożyłem oryginalny model.)
   I like your design and I would like to see the final result. (Podoba mi się twój szkic i chciałbym zobaczyć efekt końcowy.)
 4. enterprise ***
  • przedsięwzięcie, projekt [COUNTABLE]
   It has a market large enough to support the enterprise. (Rynek jest wystarczająco duży, żeby przedsięwzięcie miało sens.)
   Launching a spacecraft to Mars is an ambitious enterprise. (Wysłanie statku kosmicznego na Marsa jest ambitnym przedsięwzięciem.)
 5. draft ***
  • szkic, projekt [COUNTABLE]
   first version
   I had to do a couple of drafts before I got to doing the real thing. (Musiałem wykonać kilka projektów zanim zabrałem się za to na poważnie.)
   It's just a draft, I can change it if you want. (To tylko szkic, mogę go zmienić, jeśli chcesz.)
   I really like your draft, you're very talented. (Naprawdę podoba mi się twój projekt, jesteś bardzo uzdolniony.)

projekt czegoś

rzeczownik
 1. design for something  

Powiązane zwroty — "projekt czegoś"

czasownik
projektować = design +3 znaczenia
przeprojektować = redesign +1 znaczenie
odwołać (projekt, przedsięwzięcie) = redline
rzeczownik
projektant = designer +1 znaczenie
projektowanie = planning +3 znaczenia
przymiotnik
phrasal verb