BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zmyślić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmyślić coś" po polsku

zmyślić coś

phrasal verb
 1. make something up * , make up something ***
czasownik
 1. invent **   [przechodni]
  He invented a story about his fiancée. (On zmyślił historyjkę o swojej narzeczonej.)
  I know you invented this - I know her too well to believe she did that. (Wiem, że to zmyśliłeś - znam ją zbyt dobrze, żeby uwierzyć, że to zrobiła.)
 2. tell tales BrE , tattle AmE
 3. spin a tale , spin a story , spin a yarn
 4. fabulate
phrasal verb
 1. cook up something , cook something up
  • zmyślać, preparować, wysmażyć (np. historię, wymówkę) potocznie
   I have to cook up a story for my being late. (Muszę wysmażyć jakąś wymówkę na spóźnienie się.)
   He cooked up this amazing story off the cuff. (On z miejsca zmyślił tę niesamowitą historię.)
 1. spin a line
idiom
 1. tell stories
  • zmyślać, opowiadać niestworzone historie
   Stop telling stories and tell us what really happened. (Przestań zmyślać i powiedz nam, co naprawdę się stało.)
   Don't believe him, he always tells stories to impress people. (Nie wierz mu, zawsze opowiada niestworzone historie, żeby zaimponować ludziom.)
 2. talk big
  • przechwalać się, zmyślać potocznie
   I talk big, but I'm not as tough as I look. (Przechwalam się, ale nie jestem taki twardy, na jakiego wyglądam.)
   He talks big but he is very sweet. (On się przechwala, ale jest bardzo słodki.)
 3. tell fibs
 4. flip the script
 5. talk out of one's ass , także: talk out of one's arse

Powiązane zwroty — "zmyślić coś"

rzeczownik
myśl = idea +8 znaczeń
przymiotnik
myślowy = thought +1 znaczenie
czasownik

powered by  eTutor logo