"przechwalać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przechwalać się" po polsku — Słownik angielsko-polski

przechwalać się

czasownik
 1. boast **
  • chwalić się, przechwalać się (mówić o sobie i swoich osiągnięciach) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Stop boasting, you're not that special. (Przestań się przechwalać, nie jesteś taki wyjątkowy.)
   It's rude to boast like that. (To niegrzeczne tak się przechwalać.)
 2. brag *
 3. vaunt
 4. gasconade  
 5. skite
 6. big-note
idiom
 1. talk big
  • przechwalać się, zmyślać informal
   I talk big, but I'm not as tough as I look. (Przechwalam się, ale nie jestem taki twardy, na jakiego wyglądam.)
   He talks big but he is very sweet. (On się przechwala, ale jest bardzo słodki.)
 2. throw the bull , także: throw the crap  
 3. sing one's own praises  
 4. talk tall  
 5. blow hot air
 6. talk rot
 1. flex on someone
 1. shoot a line
idiom
 1. boast about something
  • chwalić się czymś, przechwalać się czymś
   Stop boasting about your new boyfriend, I'm tired of listening about him. (Przestań przechwalać się swoim nowym chłopakiem, jestem zmęczony słuchaniem o nim.)
   It's not polite to boast about your money. (To niegrzeczne chwalić się swoimi pieniędzmi.)

"przechwalać się" — Słownik kolokacji angielskich

talk big kolokacja
 1. talk czasownik + big przymiotnik = przechwalać się, zmyślać
  Luźna kolokacja

  At a luncheon after their photo session, both men talked big.

  Podobne kolokacje: