ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przechwalać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przechwalać się" po polsku

przechwalać się

czasownik
 1. boast , **
  • chwalić się, przechwalać się (mówić o sobie i swoich osiągnięciach) [przechodni/nieprzechodni]
   Stop boasting, you're not that special. (Przestań się przechwalać, nie jesteś taki wyjątkowy.)
   It's rude to boast like that. (To niegrzeczne tak się przechwalać.)
 2. brag *
 3. vapour British English , vapor American English *
 4. hector *
 5. flex *
  • popisywać się, przechwalać się slang [nieprzechodni]
   He's always flexing about his expensive car. (On zawsze przechwala się swoim drogim samochodem.)
   You won, but there's no need to flex. (Wygrałeś, ale nie ma potrzeby się popisywać.)
 6. vaunt
 7. blow , ****  
 8. gasconade  
 9. skite
 10. big-note
idiom
 1. talk big
  • przechwalać się, zmyślać potocznie
   I talk big, but I'm not as tough as I look. (Przechwalam się, ale nie jestem taki twardy, na jakiego wyglądam.)
   He talks big but he is very sweet. (On się przechwala, ale jest bardzo słodki.)
 2. sing one's own praises  
 3. throw the bull , także: throw the crap  
 4. talk tall  
 5. blow hot air
 6. talk rot
 1. flex on someone
 1. shoot a line
idiom
 1. boast about something
  • chwalić się czymś, przechwalać się czymś
   Stop boasting about your new boyfriend, I'm tired of listening about him. (Przestań przechwalać się swoim nowym chłopakiem, jestem zmęczony słuchaniem o nim.)
   It's not polite to boast about your money. (To niegrzeczne chwalić się swoimi pieniędzmi.)

"przechwalać się" — Słownik kolokacji angielskich

talk big kolokacja
 1. talk czasownik + big przymiotnik = przechwalać się, zmyślać
  Luźna kolokacja

  At a luncheon after their photo session, both men talked big.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo