"talk openly" — Słownik kolokacji angielskich

talk openly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozmawiaj otwarcie
  1. talk czasownik + openly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    People in the party are openly talking about what should be done.

powered by  eTutor logo