BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"talk freely" — Słownik kolokacji angielskich

talk freely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozmawiaj swobodnie
  1. talk czasownik + freely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But first, I will take you some place we can talk freely.

powered by  eTutor logo