eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"speak openly" — Słownik kolokacji angielskich

speak openly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mów otwarcie
  1. speak czasownik + openly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Both women decided several years ago to speak openly about their cases.