TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"speak directly" — Słownik kolokacji angielskich

speak directly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mów bezpośrednio
  1. speak czasownik + directly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Why do people not just speak directly and say what they mean?