TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"directly connected" — Słownik kolokacji angielskich

directly connected kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednio połączyć
  1. connect czasownik + directly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Both tty07 and tty14 were connected directly to the computer.