"somehow connected" — Słownik kolokacji angielskich

somehow connected kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś połączyć
  1. connect czasownik + somehow przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    "But we did need to connect somehow with what women were feeling today."

powered by  eTutor logo