"somehow manage" — Słownik kolokacji angielskich

somehow manage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś zarządzaj
  1. manage czasownik + somehow przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But the man had somehow managed to open his eyes again.

powered by  eTutor logo