PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"look directly" — Słownik kolokacji angielskich

look directly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrz prosto
  1. look czasownik + directly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He turned his head and looked at her directly for the first time.