"go directly" — Słownik kolokacji angielskich

go directly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź bezpośrednio
  1. go czasownik + directly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She seemed to have gone directly to bed, which was probably the best place for her.