TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. go further = pójść dalej (zachować się bardziej ekstremalnie) go further
3. go ahead = zacząć robić (po uzyskaniu pozwolenia) go ahead
4. go forward = iść naprzód, posuwać się naprzód go forward
6. go directly = pójdź bezpośrednio go directly
  • She seemed to have gone directly to bed, which was probably the best place for her.
  • They let themselves out of the house and went directly to their car.
  • She went directly home and began to make phone calls.
  • He'll have to go to bed directly we get home.
  • To get the right stuff, I went directly to the author.
  • Why do you think we're not going directly to the Earth?
  • We'll go directly to the third floor and clear it.
  • He could go directly to the house, but would be leaving one or two here to come up behind him.
  • Quite a few runs go directly down the fall line.
  • Always she had to do more than go directly to her goal.
7. go home = iść do domu go home
8. go bankrupt = zbankrutować go bankrupt
10. go inside = wpasować się w środek (np. pudełka) go inside
11. go crazy = wściec się, oszaleć go crazy
12. go mad = wściec się, oszaleć go mad
13. go unnoticed = pozostać niezauważonym go unnoticed
14. go awry = nie powieść się\, nie wypalić (np. plany, zamierzenia) go awry
15. go smoothly = pójść gładko (np. rozmowa kwalifikacyjna) go smoothly
16. go outside = wyjdź na dwór go outside
17. go somewhere = chodź dokądś go somewhere
18. go nowhere = donikąd nie prowadzić go nowhere
19. go abroad = jechać za granicę go abroad
20. go upstairs = idź na górę go upstairs
21. go through = przejść (zostać uzgodnionym) go through
22. go deep = sięgać głęboko (np. problemy) go deep
23. go downstairs = schodzić, zejść (na dół) go downstairs
24. go wild = szaleć go wild
25. go insane = wściec się, oszaleć go insane
26. go ashore = zejdź na ląd go ashore
27. go blank = mieć lukę w pamięci, mieć pustkę w głowie go blank
28. go hungry = głodować go hungry
29. go downhill = schodzić, zjeżdżać, biec w dół go downhill
30. go live = nadawać na żywo,wchodzić na żywo go live
31. go sour = zepsuć się, skwaśnieć (np. o mleku) go sour
32. go astray = iść złą drogą, gubić się, błądzić, schodzić na manowce go astray
33. go overboard = przesadzać z czymś go overboard
34. go underground = zejść do podziemia (zacząć robić coś nielegalnie) go underground
35. go unanswered = pozostać bez odpowiedzi go unanswered
36. go unpunished = ujść bezkarnie go unpunished
37. go overseas = pójdź za granicą go overseas
38. go extinct = wyginąć go extinct
39. go numb = zdrętwieć go numb
40. go undetected = przejść niezauważonym go undetected
42. go backward = pójdź do tyłu go backward
43. go willingly = pójdź z własnej woli go willingly
44. go solo = działać samemu, rozpocząć karierę solową go solo
45. actually go = faktycznie pójdź actually go
46. go badly = iść źle, pójść źle go badly
47. definitely go = z pewnością pójdź definitely go
48. go blind = ślepnąć, oślepnąć go blind
49. go right = pójść dobrze go right
50. go wrong = popsuć się go wrong
51. go forth = zostać wydanym (o rozkazie, poleceniu) go forth
53. go silent = ucichnąć go silent
54. go rigid = przejdź sztywny go rigid
55. go alone = pójdź w pojedynkę go alone
56. eventually go = ostatecznie pójdź eventually go
57. go bad = psuć się (np. mleko) go bad
58. go quietly = przemilczeć coś go quietly
59. go dry = wyschnąć (np. jezioro) go dry
60. go up = wzrastać go up
61. go slow = zwolnić, zwolnić tempo go slow
62. automatically go = automatycznie pójdź automatically go
63. go swiftly = pójdź prędko go swiftly
64. go well = pójść dobrze (np. test) go well
65. go together = pasować do siebie, iść ze sobą w parze go together
66. better go = lepiej pójdź better go
67. finally go = w końcu pójdź finally go
68. go slowly = pójdź wolno go slowly
69. simply go = po prostu pójdź simply go
70. suddenly go = nagle pójdź suddenly go
71. go dead = zdrętwieć go dead
72. go wide = pójdź szeroko go wide
73. go cold = wystygnąć go cold
74. go pale = zblednąć go pale
75. go soft = mięknąć, wymiękać, stać się podatnym na wpływy i manipulacje go soft
76. go quiet = zamilknąć, uciszyć się go quiet
77. go gray = posiwieć, siwieć, osiwieć go gray
78. go below = zejść pod pokład go below
79. go flat = tracić powietrze, wietrzeć go flat
80. go immediately = pójdź natychmiast go immediately
81. gone before = iść przodem gone before
82. go strong = dobrze sobie radzić, odnosić sukcesy go strong
83. go easy = nie przepracowywać się go easy
84. go quickly = pójdź szybko go quickly
85. go free = przebywać na wolności go free
86. completely gone = całkowicie przebyty completely gone
87. go public = rozchodzić się (o informacjach) go public
88. hardly go = ledwie pójdź hardly go
89. clearly go = najwyraźniej pójdź clearly go
90. normally go = zwykle pójdź normally go
91. go early = pójdź wcześnie go early
92. easily go = łatwo pójdź easily go
93. go hard = stwardniej go hard
94. go twice = pójdź dwa razy go twice
95. go dark = pociemnieć go dark
96. go low = przejdź niski go low
97. generally go = ogólnie pójdź generally go
98. frequently go = często idź frequently go
99. go high = wzrośnij go high
100. originally go = początkowo pójdź originally go
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 121

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.