Repetytorium maturalne -30%Zgarnij rabat na kurs maturalny z angielskiego!SPRAWDŹ >>

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 121
1. go further = pójść dalej (zachować się bardziej ekstremalnie) go further
2. go home = iść do domu go home
3. go awry = nie powieść się\, nie wypalić (np. plany, zamierzenia) go awry
4. go nowhere = donikąd nie prowadzić go nowhere
5. go through = przejść (zostać uzgodnionym) go through
6. go ashore = zejdź na ląd go ashore
7. go downhill = schodzić, zjeżdżać, biec w dół go downhill
8. go astray = iść złą drogą, gubić się, błądzić, schodzić na manowce go astray
9. go overboard = przesadzać z czymś go overboard
10. go underground = zejść do podziemia (zacząć robić coś nielegalnie) go underground
12. go twice = pójdź dwa razy go twice
13. go once = pójdź raz go once
14. go past = minąć go past
15. go halfway = dojdź do połowy drogi go halfway
16. go on = dziać się dalej, iść do przodu go on
17. somehow go = jakoś pójdź somehow go
18. go hitless = przejdź hitless go hitless
19. go aground = osiąść na mieliźnie go aground
20. go scoreless = przejdź scoreless go scoreless
21. go safely = pójdź bezpiecznie go safely
22. go aboard = wchodzić na pokład, wsiadać na pokład go aboard
23. go sideways = pójdź w bok go sideways
24. go aloft = wspinać się (np. na maszt) go aloft
25. go unfulfilled = przejdź niespełniony go unfulfilled
26. go inland = pójdź w głąb lądu go inland
27. go uphill = pójdź pod górę go uphill
28. go unrewarded = pozostać nienagrodzonym go unrewarded
29. go sometime = pójdź kiedyś go sometime
30. supposedly go = ponoć pójdź supposedly go
31. go someday = przejdź someday go someday
32. go westward = pójdź na zachód go westward
33. go unreleased = przejdź niewydany go unreleased
34. go empty-handed = odejdź z kwitkiem go empty-handed
35. go eastward = pójdź na wschód go eastward
36. routinely go = rutynowo pójdź routinely go
37. instinctively go = instynktownie pójdź instinctively go
38. go though = przejdź jednak go though
40. go offshore = pójdź na morzu go offshore
41. go barefoot = chodzić boso, iść na boso go barefoot
42. go unaddressed = przejdź bez komentarza go unaddressed
43. increasingly go = coraz bardziej pójdź increasingly go
44. go momentarily = pójdź na chwilę go momentarily
45. go incognito = pójdź incognito go incognito
46. go uncollected = przejdź nieodebrany go uncollected
47. go unreported = nie zostań zgłoszonym go unreported
48. go nearby = pójdź blisko go nearby
49. go warily = pójdź ostrożnie go warily
50. go behind = pójdź z tyłu go behind
51. go openly = pójdź otwarcie go openly
52. go overnight = pójdź nocą go overnight
53. go overwhelmingly = pójdź zdecydowanie go overwhelmingly
54. go unsigned = przejdź niepodpisany go unsigned
55. go unenforced = przejdź nieegzekwowany go unenforced
56. go apart = pójdź osobno go apart
57. go unopposed = przejdź niemający kontrkandydatów go unopposed
58. go gratefully = pójdź z wdzięcznością go gratefully
59. go unrepresented = przejdź niereprezentowany go unrepresented
60. irretrievably gone = bezpowrotnie przebyty irretrievably gone
61. go unperformed = przejdź unperformed go unperformed
62. go untaxed = przejdź nieopodatkowany go untaxed
63. go disproportionately = pójdź nieproporcjonalnie go disproportionately
64. go overhead = pójdź w górze go overhead
65. go smoke-free = przejdź niedymiący go smoke-free
66. go ballistic = wpadnij w szał go ballistic
67. go outwards = pójdź na zewnątrz go outwards
68. go unfunded = przejdź unfunded go unfunded
69. go hatless = przejdź z odkrytą głową go hatless
(2) away, forth, impulsively
Kolokacji: 3
(3) ahead, before
Kolokacji: 2
(4) forward, forwards, onward
Kolokacji: 3
(6) bankrupt, insolvent
Kolokacji: 2
(10) fast, tight
Kolokacji: 2
(12) smoothly, swimmingly
Kolokacji: 2
(14) abroad, overseas, afield
Kolokacji: 3
(16) deep, deeply
Kolokacji: 2
(17) blank, empty, clean, vacant
Kolokacji: 4
(18) hungry, eagerly
Kolokacji: 2
(19) sour, high, rancid, sullenly
Kolokacji: 4
(20) unanswered, unrequited
Kolokacji: 2
(21) unpunished, uncorrected
Kolokacji: 2
(22) extinct, defunct
Kolokacji: 2
(23) numb, dead, meekly
Kolokacji: 3
(24) undetected, unseen, unobserved
Kolokacji: 3
(25) backwards, backward
Kolokacji: 2
(26) blind, blindly
Kolokacji: 2
(29) wrong, seemingly, prematurely
Kolokacji: 3
(30) dry, untouched, stolidly
Kolokacji: 3
(31) gray, senile
Kolokacji: 2
(33) wide, wide-eyed
Kolokacji: 2
(34) cold, limp, stale
Kolokacji: 3
(41) red, white, ashen, livid, pink
Kolokacji: 5
(42) solo, unattended, untended
Kolokacji: 3
(46) private, secretly
Kolokacji: 2
(49) badly, poorly, disastrously
Kolokacji: 3
(50) actually, truly, literally
Kolokacji: 3
(51) right, properly
Kolokacji: 2
(54) eventually, finally
Kolokacji: 2
(55) up, upward, downward
Kolokacji: 3
(56) alone, exclusively
Kolokacji: 3
(57) simply, merely
Kolokacji: 2
(58) suddenly, abruptly, gradually
Kolokacji: 3
(59) better, best
Kolokacji: 2
(60) together
Kolokacji: 2
(61) well, considerably
Kolokacji: 2
(63) hardly, barely, scarcely
Kolokacji: 3
(64) hard, heavily
Kolokacji: 2
(65) generally, specifically
Kolokacji: 2
(66) early, late
Kolokacji: 2
(67) frequently, occasionally
Kolokacji: 2
(71) about, around
Kolokacji: 2
(74) carefully, cautiously, busily
Kolokacji: 3
(75) shortly, briefly
Kolokacji: 2
(79) native, uncounted
Kolokacji: 2
(82) taut, lax, slack
Kolokacji: 3
(86) close, near
Kolokacji: 2
(88) unsolved, unresolved
Kolokacji: 2
(91) critical, seriously
Kolokacji: 2
(92) peacefully, peaceably
Kolokacji: 2
(94) thither, hither
Kolokacji: 2
(97) downstream, upstream
Kolokacji: 2
(98) beautifully, splendidly
Kolokacji: 2
(99) unarmed, armed, operational
Kolokacji: 3
(100) unquestioned, unchallenged
Kolokacji: 2
(102) calmly, serenely
Kolokacji: 2
(104) unscathed, unharmed, harmlessly
Kolokacji: 3
(105) temporarily, permanently
Kolokacji: 2
(106) northward, northwards
Kolokacji: 2
(107) daily, annually, periodically
Kolokacji: 3
(108) aggressively, offensively
Kolokacji: 2
(110) headlong, headfirst
Kolokacji: 2
(111) mysteriously, unexplained
Kolokacji: 2
(112) unmolested, undisturbed
Kolokacji: 2
(113) effectively, potentially
Kolokacji: 2
(115) cheerfully, hopefully
Kolokacji: 2
(116) co-ed, coeducational
Kolokacji: 2
(117) cheap, commercial
Kolokacji: 2
(118) sadly, tragically
Kolokacji: 2
(119) somewhat, reasonably, pretty
Kolokacji: 3
(120) fallow, unexploited
Kolokacji: 2
(121) uncredited, duly, due
Kolokacji: 3

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.