"go hatless" — Słownik kolokacji angielskich

go hatless kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź z odkrytą głową
  1. go czasownik + hatless przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Throughout the years, hat styles changed, but in the 1960's the hat business began a permanent slide, which many hatters attributed to President Kennedy's preference for going hatless.

    Podobne kolokacje: