"go momentarily" — Słownik kolokacji angielskich

go momentarily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź na chwilę
  1. go czasownik + momentarily przysłówek
    Luźna kolokacja

    Within a foot of the Wheel he went momentarily ahead, then knocked the motor out.

    Podobne kolokacje: