"go despite using" — Słownik kolokacji angielskich

go despite using kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź pomimo używania
  1. use czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    My wife's phone is set up with this option, and we have her on the lowest minute plan and she never goes over, despite using the phone all the time.

    Podobne kolokacje: