"traditionally go" — Słownik kolokacji angielskich

traditionally go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tradycyjnie pójdź
  1. go czasownik + traditionally przysłówek
    Luźna kolokacja

    What about the upcoming summer break and the travel that traditionally goes along with it?