"traditionally used" — Słownik kolokacji angielskich

traditionally used kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tradycyjnie użyć
  1. use czasownik + traditionally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They grew from being used traditionally over years or decades.