BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"frequently used" — Słownik kolokacji angielskich

frequently used kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): często używać
 1. use czasownik + frequently przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  In 1991 and 1992 it was frequently used to open the set.

 2. frequently przysłówek + used przymiotnik
  Bardzo luźna kolokacja

  Extrawurst is also a frequently used German expression of disapproval relating to someone wanting special treatment.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo